เครื่องตรวจสอบราคาสินค้า NQuire 304 ระบบปฎิบัติการ Android USB,GPIO สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่น สแกนเนอร์มือถือได้ (Gray)
19,500.00 THB
New
Running Android 4.4.2 Kitkat, the NQuire 300 provides companies with endless development possibilities and their customers with an interface that is intuitive in use. With powerful customer-facing applications, the device can improve company efficiency, taking pressure off of employees and putting the power of self-service in the hands of the user....
เครื่องอ่านบาร์โค้ดพกพา FM5050 หัวอ่าน Image Sensor อ่านบาร์โค้ดรอบทิศทาง Omni-Directional 1D/2D USB,RS232 (Black)
8,200.00 THB
New
The FM50 Pike contains two scanning engines inside: 1D and 1D+2D for wider barcodes, that can be scanned with auto-sensing mode and in extraordinary speed. Product was specifically developed for reading very wide 1D barcodes and 2D barcodes used in utility bills, for instance in payment machines or ATM’s. Also, the scanner can be used in kios...
เครื่องอ่านบาร์โค้ดตั้งโต๊ะ FR4060 หัวอ่าน CMOS imager อ่านบาร์โค้ดแบบ Omni-Directional 1D/2D USB,RS232 (Black)
6,500.00 THB
New
The FM5050 Pike contains two scanning engines inside: 1D and 1D+2D for wider barcodes, that can be scanned with auto-sensing mode and in extraordinary speed. Product was specifically developed for reading very wide 1D barcodes and 2D barcodes used in utility bills, for instance in payment machines or ATM’s. Also, the scanner can be used in ki...